En bild kan gestalta – eller förmedla kunskap och information. Det är väldigt stor skillnad. Men allt för många företag ser inte denna skillnad utan utnyttjar bilder mest som utfyllnad och för att gestalta saker. Se bara på tidningar och magasin där bilderna allt för ofta fyller en utfyllningsfunktion. Inget om detta – så länge grafikens mål är detta.

Men när det kommer till E-handlares hemsidor och andra företag är bilden extremt viktig. Ska ta ett tydligt exempel.

Vet du vad en auktoriserad revisor är? Troligtvis inte. Men däremot har du säkert skaplig koll på vad en revisor gör. Något med siffror i alla fall och någon som hjälper företag att ha koll på sina räkenskaper. Hur skulle revisor kunna gestaltas?

Bilden ovan är tagen från sidan som länkas till ovan och gestaltar en revisor. En bild som passar mot texten om man enbart ska se det som gestaltning. För många är en revisor just en anonym person som håller armarna i kors för att tydligt visa vad som är rätt eller fel.
Men vem vill anlita en sådan person?

Nu kan man komma med invändningar och säga att det enbart är en illustration. Men den återspeglar även något till besökaren. Det gör alla bilder – oavsett om man vill det eller inte.

En revisors uppgift handlar inte om att vara anonym. Det är betydligt bättre att skapa en personlig kontakt med sin revisor. Så att man gemensamt kan gå igenom räkenskapen och hitta vägar som passar för företaget. Kanske hade en bild passat bättre som förmedlar att revisorn faktiskt hjälper, stödjer och stöttar.

Smådetaljer eller inte?

Är jag petig? En bild mer eller mindre. Kanske – men samtidigt ska man se till helheten och det är ofta bilderna som människor först tittar på när man kommer till en webbplats. Det är bilderna som förmedlar om den känns trovärdig och funktionell. Den som söker efter en revisor söker efter trygghet, stabilitet och trovärdighet. Man söker efter någon som kan hjälpa – inte stjälpa.

I detta fall vågar jag häda att företaget skulle tjäna på att byta bild. Ta bort bilden som gestaltar och sätt in bilden som förmedlar.

Det är budskapet jag förmedlar.

av super