Anders

Jag är kring 40 år och har jobbat med texter sedan sju år tillbaka. Främst skapar jag egna texter men jobbar även en hel del med textbearbetning, analys och redigering. Brukar benämna mitt jobb som ”skribent” även om följdfrågan då blir ”vad skriver du?”. Då är det inte lika lätt längre att förklara vad man gör. Skriver nämligen det mesta som kan ses på internet – även mycket som många aldrig ser. För en stor del av mina skrivuppdrag handar om SEO-relaterade texter. Texter vars syfte är att bli lästa av Google i första hand – inte av människor.

Allt jag gör sker på distans. Har faktiskt bara träffat tre av mina kunder i verkliga livet under alla dessa år. Resten av min kommunikation sker just via text via chat och mail. Så att säga att mitt yrke handlar om att jobba med text är inte en underdrift.

Min kundbas är främst småföretag och privatpersoner som bygger upp s.k affiliatesidor men det finns även ett par lite större företag så som Smarter Marketing. Det finns just en fördel att få skriva till de större bolagen då man lär sig lit mer om hur större företag jobbar med text och hur man tydligt ser det som en del av dess verksamhet. Enligt Linkedin har Smarter Marketing 11-50 anställda och det är i alla fall stort i jämfört med många andra kunder som jag har.

Vad kommer jag skriva om?

I och med att vi är tre som bloggar här så kommer jag hålla mig till mitt ämnesområde mycket tydligt. Det handlar om texten och hur denna används på hemsidor, inom marknadsföring och inte minst dess styrka. När de andra två skribenterna vill hävda att musik eller grafik väger tyngst så menar jag att texten är den största styrkan. Förhoppningsvis ska några blogginlägg visa att jag har rätt.