Har du varit inne på en E-butik och upplevt den rörig och svårnavigerad? En orsak kan vara att de inte jobbar tydligt med en tydlig färgprofil. Även om färger kan matcha varandra så kan för många olika färger skapa ett jobbigt intryck.

Oavsett om man jobbar med tryckt media eller online är det viktigt att se över hur många färger som används, vilken funktion som de färgerna har och vilken utsträckning som de används på sidan. Ofta gäller det att skala av och istället hålla sig till ett par enstaka.

Ovan är en bild från en nylanserad sida om onlinekrediter. Här finns  information kring de olika krediterna och kreditbolagen vilket sker med  loga eller andra grafiska element. Dessuom presenteras krediterna utifrån belopp, ränta m.m. Själva ”skalet” dvs hemsidan är byggd i enbart rött och svart och det är även färger som lyfts upp i tabellerna.

 

Röd är basen

Här har man valt att använda röd som grundfärg. En färg lägger grunden på sidan via bannern i headern men även genom att låta den röda färgen finnas i dess slogan högst upp.Som visas på ”Start” är även de större knappelementen i menyn röda.

Eftersom detta är element som finns på alla sidor kommer den röda färgen att vara grunden överallt. Det är viktigt så att besökaren känner att det är samma webbplats, samma stil och design.

Svart är ”Mer”

Om den röda färgen är vad som välkomnar, guidar och ligger till grund för webbplatsen så bjuder den svarta färgen på ”Fördjupad information”.

Det mest självklara är rutan till höger med texten ”Mera info”. Men kom ihåg att även svart används vid dess slogan när man ska förklara vad sidan har för information och även i löptexten.

Simpelt och enkelt men ändå grunden i färgsättning. Gå gärna till en valfri E-butik och jämför hur de jobbar med färgerna. Rent och snyggt eller rörigt? När man börjar titta på färgsättningar blir det ofta enklare att förstå målet med detta. 

 

av super